2023-01-13

Vi har för närvarande inga kända eller planerade störningar på tjänsten, Vi är dock medvetna om att vissa kanaler saknar svensk textning, detta åtgärdas så fort det bara går.

 

Go Top